Khai trương điểm điều trị nghiện ma túy đầu tiên tại Vũng Tàu

Ngày 3-12, UBND huyện Tân Thành phối hợp Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ phát triển sáng kiến cộng đồng (SCDI) khai trương điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ, điều trị cai nghiện ma túy xã Tân Phước, huyện Tân Thành. Đây là điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ, điều trị cai nghiện ma túy tại cộng đồng đầu tiên trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Điểm điều trị), theo Đề án Đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020.

Điểm điều trị đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và tăng khả năng tiếp cận của người nghiện ma túy với các dịch vụ y tế và dịch vụ xã hội. Từ đó, giảm tỷ lệ tái nghiện, tăng cường sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người sau cai nghiện. Việc tư vấn, xét nghiệm tự nguyện, điều trị cắt cơn sẽ được miễn phí toàn bộ tại điểm điều trị này.

Trong ngày đầu tiên khai trương, đã có 1 đối tượng tự nguyện đến điều trị cắt cơn.

TRÚC GIANG

Các tin khác