Vietsovpetro: Các giải pháp đồng bộ cho năm 2015

Hội nghị “Tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014 và phát động phong trào thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2015” của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã đưa ra nhiều giải pháp về tổ chức - kinh tế - kỹ thuật đặc biệt để Vietsovpetro hoàn thành kế hoạch năm 2015 mà Hội đồng Liên doanh đã giao.
 

Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Nguyễn Vũ Trường Sơn

 

Năm 2015, giá dầu thô liên tục biến động sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Liên doanh, đơn vị cần có những quyết sách căn cơ để ứng phó với sự suy giảm của giá dầu. Cùng với khó khăn chung của ngành Dầu khí thì Vietsovpetro còn có những khó khăn riêng khi tình trạng các mỏ dầu đang ở giai đoạn cuối, độ ngập nước tăng nhanh, khả năng thành công trong tìm kiếm thăm dò ở Lô 09-1 là không cao, cơ chế hiệp định còn bất cập trong bối cảnh giá dầu giảm... Thời điểm khó khăn nhất cũng là lúc đơn vị tự nhìn lại hệ thống quản trị doanh nghiệp, công tác quản lý, kiểm soát chi phí, tối ưu hóa sản xuất để có phương án điều chỉnh phù hợp... Dù có nhiều khó khăn, thử thách phía trước nhưng với bề dày lịch sử hơn 30 năm hình thành và phát triển, cùng với tinh thần lao động sáng tạo không ngừng của tập thể lao động quốc tế, Vietsovpetro sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Kỳ họp 44 Hội đồng Liên doanh đã giao.

Tổng giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa

Năm 2014 tập thể lao động Vietsovpetro phải đối diện với nhiều khó khăn và thử thách, tuy nhiên, với những nỗ lực to lớn, quyết tâm cao và sự chỉ đạo sát sao của hai phía, Vietsovpetro đã thực hiện thắng lợi tất cả kế hoạch được giao, hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu, đảm bảo khai thác an toàn mỏ, tiếp tục giữ vững sự hoạt động ổn định và đạt hiệu quả kinh tế cao. Liên doanh đã khai thác được 5,36 triệu tấn dầu (vượt mức kế hoạch 260 nghìn tấn), cùng với dầu thô, đã cung cấp vào bờ hơn 1,4 tỉ m3 khí so với kế hoạch 1,188 tỉ m3. Doanh thu bán dầu năm 2014 đạt 4,34 tỉ USD (vượt mức kế hoạch 479 triệu USD), nộp ngân sách Nhà nước 2,28 tỉ USD, lợi nhuận hai phía đạt tỷ lệ 111%. Đặc biệt trong năm 2014, Vietsovpetro đã tiết giảm chi phí hơn 27,5 triệu USD… Từ những kết quả trên, năm 2014, Vietsovpetro tiếp tục giữ vị thế là đơn vị chủ lực của Tập đoàn.

2015 sẽ vô cùng khó khăn, thử thách đối với chúng ta. Trong đó, Vietsovpetro phải triển khai thực hiện quyết liệt công tác khai thác dầu khí, công tác tìm kiếm thăm dò và mở rộng vùng hoạt động, khoan khai thác, xây dựng các công trình biển, đầu tư trang thiết bị mới… Cùng với nhiều biện pháp khác cần thực hiện, để đảm bảo khai thác các mỏ an toàn và hoàn thành chỉ tiêu 5,1 triệu tấn dầu trong năm 2015.

Trong năm 2015, Vietsovpetro dự kiến sẽ hoàn tất việc chuyển đổi từ nguyên lý “hạch toán chi phí” sang nguyên lý “quản lý chi phí”. Để thực hiện nhiệm vụ này, Liên doanh đã xây dựng hệ thống “các trung tâm phát sinh chi phí”, khối các chương trình sản xuất, trong đó nêu đầy đủ các chỉ tiêu hiệu quả chính trong năm nay, cũng như trong 3 năm sắp tới. Nhằm mục đích tiết kiệm chi phí, trong năm 2015, Liên doanh sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động theo phương pháp tính các chi phí hoạt động và chi phí xây dựng cơ bản. 2015 cũng là năm Vietsovpetro xây dựng hệ thống kiểm soát hiệu quả sử dụng chi phí sản xuất… Đối với hình thức quản lý chi phí tập trung, ngân sách mỗi xí nghiệp và bộ máy điều hành sẽ được giao cho bộ phận trực tiếp thi hành (trung tâm trách nhiệm tài chính) tại mỗi xí nghiệp, điều đó cho phép xác định rõ ràng khu vực phát sinh vấn đề và từ đó có thể linh động khắc phục chúng.

Theo  ptsc.com

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetrodầu khí
Các tin khác