Tăng tỷ trọng các khoản vay ngắn hạn

Theo báo cáo tình hình kinh tế tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2015 của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG), khu vực ngân hàng tiếp tục ổn định thanh khoản, tăng trưởng tín dụng tốt, trích lập DPRR tăng.

Cụ thể, trong tháng 10, khả năng thanh khoản của khu vực ngân hàng khá tốt, tỷ lệ LDR (cho vay/huy động) duy trì ở mức dưới 80%; với huy động và tín dụng ngoại tệ, LDR cũng ở mức dưới 85%; những tỷ lệ này nằm trong giới hạn an toàn về thanh khoản.

Bên cạnh đó, cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn chuyển dịch theo hướng tích cực với sự gia tăng tỷ trọng các khoản vay ngắn hạn. Theo số liệu của UBGSTCQG, tỷ trọng dư nợ các khoản vay ngắn hạn/tổng dư nợ đã giảm dần từ mức hơn 50% trong các năm 2011, 2012, 2013 xuống mức 49.7% vào cuối năm 2014 và giảm còn 45.6% trong tháng 8/2015.

Mặc dù tăng trưởng tín dụng khá, hệ số NIM tăng nhẹ, nhưng do trích lập dự phòng rủi ro tăng nên mức sinh lời của khối ngân hàng thương mại vẫn giảm. Theo đó, tỷ lệ NIM tháng 10/2015 (trượt 12 tháng) của hệ thống tín dụng ở mức 2.8%, tăng nhẹ so với tỷ lệ 2.7% của năm 2014. Còn ROE và ROA giảm xuống lần lượt 4.16% và 0.32%.

Uyên Minh

Các tin khác