Quy định sử dụng

1.  Không đăng tải hay bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc.

2.  Không đăng tải hay trao đổi các thông tin liên quan tới chính sách của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

3. Không lợi dụng để tiếp tay cho các hành động vi phạm pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

4.  Không truyền bá các nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục.

5. Không sử dụng ngôn từ thiếu văn hoá, không xúc phạm cá nhân hay các tổ chức khác.

6. Không buôn bán các sản phẩm, dịch vụ trái với quy định pháp luật Việt Nam.

7. bariavungtau.com có quyền sửa, xoá bất kỳ thông tin nào vi phạm các điều kiện trên.

8. Để bảo vệ các thành viên, thông tin về người sử dụng được bảo mật, Tuy nhiên trong trường hợp có vi phạm, bariavungtau.com sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan chức năng, người sử dụng phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình trước Pháp luật.


Mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý khách hàng để ngày càng phục vụ được tốt hơn

 Địa chỉ liên lạc chính thức của Cổng thông tin Bà Rịa Vũng Tàu là: www.bariavungtau.com

Tên gọi tiếng Việt: Cổng thông tin Bà Rịa Vũng Tàu

 Tên gọi tếng Anh: Ba Ria Vung Tau Portal

 

Các tin khác