Quê tôi Bà Rịa - Vũng Tàu

Kính tặng: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ai về Bà Rịa - Vũng Tàu 
Nhớ thăm Bãi Trước, Bãi Sau, Niết Bàn... 
Điểm hẹn - cửa biển Lộc An 
"Bến tàu không số" an toàn năm xưa. 

Nhà Tròn dãi nắng, dầm mưa 
Ngọn cờ cách mạng giữa trưa nắng đầy. 
Thánh giá Long Tân - nơi này 
Sự kiện lịch sử - những ngày chiến tranh. 

Núi Dinh - Bà Rịa - Tân Thành 
Căn cứ cách mạng liệt oanh một thời. 
Địa đạo Long Phước - là nơi 
Chở che cách mạng, thây phơi xác thù. 

Côn Đảo - chuồng cọp, nhà tù 
Cầu chín mười bốn (914) người tù bỏ thây. 
"Nghĩa trang hàng dương" - nơi đây 
Vạn ngàn liệt sỹ, anh hùng hy sinh. 

Bãi Dâu, Bãi Dứa, Bạch Dinh... 
Núi Lớn, Núi Nhỏ - ta mình nhớ qua. 
Về thăm "Hoa Lê Ki Ma" 
Tượng đài chị Sáu - ấy là quê hương. 

Long Đất dũng cảm, kiên cường 
Quân thù khiếp sợ - tấm gương anh hùng. 
Bà Rịa - Vũng Tàu thuỷ chung 
Hoà vào Đất nước đang cùng dựng xây. 

Quê hương đổi mới từng ngày 
Dân giàu, Nước mạnh, chung tay góp phần. 
Quê tôi là cả mùa xuân 
Bốn mùa hoa nở Nghĩa - Nhân - Ân - Tình.

Xuân Miền

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàubãi sau
Các tin khác