BARIAVUNGTAU.COM tôn trọng và tận tâm bảo vệ sự riêng tư của người dùng. Chính sách Bảo vệ riêng tư này nhằm giải quyết những thông tin nhận biết cá nhân (sau đây gọi là "Dữ liệu") có thể được chúng tôi thu thập. Chính sách Bảo vệ riêng tư này không áp dụng đối với những bên tham gia mà chúng tôi không kiểm soát hoặc những người không phải nhân viên, đại lư của chúng tôi hoặc nằm trong quyền kiểm soát của chúng tôi. Xin vui ḷng dành chút thời gian đọc kỹ Quy định sử dụng để hiểu rơ hơn về các hành vi được phép và không được phép thực hiện tại hệ thống .

1. Thu thập Dữ liệu

Quy tŕnh đăng kư của chúng tôi chỉ yêu cầu một địa chỉ e-mail hợp lệ, một thông tin nhận dạng người dùng không bị trùng lặp (user ID) và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của bạn. Vui ḷng lưu ư rằng user ID, e-mail, hoặc những thông tin bạn cung cấp có thể chứa tên thật hoặc những thông tin cá nhân và v́ vậy có thể xuất hiện trên website Bariavungtau.com.

Cũng giống như nhiều website khác, chúng tôi có thể tự động ghi nhận những thông tin chung nằm trong các tập tin trên máy chủ của chúng tôi như địa chỉ IP của bạn hoặc thông tin cookie.

2. Sử dụng Dữ liệu

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng để Dữ liệu của bạn không bị các bên thứ ba khai thác, ngoại trừ các trường hợp (i) Được quy định khác trong bản Chính sách Bảo vệ Riêng tư này; (ii) Chúng tôi được bạn chấp thuận, như đồng ư hoặc chấm dứt chia sẻ dữ liệu; (iii) Một dịch vụ do website của chúng tôi cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp; (iv) Theo các quy tŕnh hành pháp hoặc luật pháp; (v) Chúng tôi phát hiện việc bạn sử dụng website này vi phạm Chính sách Bảo vệ Riêng tư, Quy định sử dụng hoặc các hướng dẫn sử dụng khác do chúng tôi đặt ra nhằm bảo vệ quyền lợi và/hoặc tài sản hợp pháp của ḿnh; (vi) Website này được mua bởi một bên thứ ba và họ tiếp tục sử dụng Dữ liệu theo cách thức mà chúng tôi đă quy định trong bản Chính sách Bảo vệ Riêng tư này. Trong trường hợp bạn sử dụng liên kết trên site của chúng tôi để truy cập các website khác, đề nghị bạn đọc kỹ các chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các website đó.

3. Cookies

Cũng như nhiều website khác, chúng tôi thiết lập và sử dụng cookie để nâng cao sự cảm thụ của bạn, cũng như duy tŕ thiết lập cá nhân của bạn... Website của chúng tôi có thể đăng quảng cáo, và trong trường hợp đó có thể thiết lập và truy cập các cookie trên máy tính của bạn và phụ thuộc vào chính sách bảo vệ sự riêng tư của các bên cung cấp quảng cáo. Tuy nhiên, các công ty quảng cáo không được truy cập vào cookie của chúng tôi. Những công ty đó thường sử dụng các đoạn mă riêng để theo dơi số lượt truy cập của bạn đến website của chúng tôi.

4. Điều khoản với trẻ nhỏ

Chúng tôi không cho phép người dưới 13 tuổi làm thành viên của site này. Để có thêm thông tin, vui ḷng liên hệ với quản trị.

5. Biên tập lại hoặc xóa thông tin Tài khoản

BARIAVUNGTAU.COM cung cấp tính năng biên tập thông tin trong tài khoản cá nhân thông qua trang cấu h́nh cá nhân riêng của bạn. Bạn có thể yêu cầu xóa bỏ tài khoản của bạn bằng cách liên lạc với quản trị. Nội dung hoặc các dữ liệu mà bạn đă cung cấp cho chúng tôi không nằm trong tài khoản cá nhân của bạn, chẳng hạn các bài viết (post) trên diễn đàn, có thể tiếp tục nằm trên website của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của bạn đă bị xóa. Xin vui ḷng đọc kỹ Quy định sử dụng để có thêm thông tin.

6. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản của bản Chính sách Bảo vệ Riêng tư này cho phù hợp với điều kiện thực tế. Chúng tôi sẽ thông báo về những thay đổi lớn bằng cách đặt thông báo trên site của chúng tôi hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ e-mail mà bạn đă cung cấp và được đặt trong thiết lập người dùng của bạn.

7. Từ chối bảo đảm

Mặc dù Chính sách Bảo vệ riêng tư đặt ra những tiêu chuẩn về Dữ liệu và chúng tôi luôn cố gắng hết ḿnh để đáp ứng, chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi có thể dẫn đến việc Dữ liệu bị tiết lộ. V́ thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ liệu luôn được duy tŕ ở t́nh trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

8. Sự đồng ư của bạn

Khi sử dụng dịch vụ của Bariavungtau.com, bạn mặc nhiên chấp nhận điều khoản trong Chính sách Bảo vệ Riêng tư này. Muốn biết thêm thông tin, vui ḷng liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ bbt@bariavungtau.com. Chúng tôi hoạt động hoàn toàn trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam và cam kết tuân thủ các pháp chế của Nhà nước Cộng ḥa Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam . Các điều khoản trên là phù hợp với luật pháp hiện hành và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người sử dụng dịch vụ của Bariavungtau.com.

9. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách Bảo vệ sự Riêng tư, vui ḷng bấm vào đây để liên hệ với quản trị.

10. Phụ lục: Giải thích các khái niệm

a. Những thông tin ǵ được thu thập và thu thập như thế nào?

Mỗi máy tính nối mạng đều được xác định bởi một chuỗi số gọi là "Giao thức Internet" hay địa chỉ IP. Khi người dùng có một yêu cầu gửi đến máy chủ của BARIAVUNGTAU.COM trong khi truy cập vào trang, máy chủ sẽ nhận ra người thông qua địa chỉ IP đó. Điều này sẽ không ảnh hưởng ǵ đến những thông tin cá nhân của bạn ngoài việc nhận ra một máy tính đang truy cập Bariavungtau.com. Chúng tôi dùng thông tin này để xác lập thống kê về lượng truy cập toàn cục, và để xem có sự lạm dụng băng thông hay không nhằm phối hợp với các chính sách pháp luật ban hành về an ninh mạng. Chúng tôi hoàn toàn không thu thập thông tin về một cá nhân cụ thể. Máy chủ của chúng tôi không tự động ghi nhận các địa chỉ email của người dùng.

b. Cookies là ǵ?

Trong thời gian bạn truy cập , BARIAVUNGTAU.COM hoặc các nhà tài trợ có thể gửi "cookie" đến máy tính của bạn. Cookie là một mẩu nhỏ thông tin gửi đến tŕnh duyệt Internet từ máy chủ và lưu lại trên ổ cứng. Cookie không thể đọc thông tin trên ổ cứng của bạn hay thông tin của các cookie được gửi đến bởi các trang Web khác. Cookie vô hại với hệ thống của bạn. Chúng tôi dùng Cookie để thống kê các trang thuộc hệ thống BARIAVUNGTAU.COM mà các bạn đă truy cập, và trong lần ghé thăm kế tiếp của bạn, bạn sẽ truy cập những trang đó nhanh hơn. Các nhà tài trợ của chúng tôi cũng dùng cookie để chắc chắn về số lượt truy cập của các bạn tới các banner của họ trên Bariavungtau.com. Các nhà tài trợ có thể dùng thông tin này để thay đổi các chính sách quảng cáo trên BARIAVUNGTAU.COM để đạt được hiệu quả cao nhất cho các chương tŕnh của họ (Dựa vào trang có số lượng vào nhiều nhất để đặt banner là 1 ví dụ). Bạn có toàn quyền lựa chọn có cho phép cookie thay đổi thông tin về tŕnh duyệt của bạn hay không. Bạn cũng có thể chọn từ chối tất cả các cookie được gửi đến. Nếu bạn chọn như vậy có thể một số tính năng của BARIAVUNGTAU.COM cũng như các website khác, sẽ không hoạt động tốt.

c. BARIAVUNGTAU.COM dùng "ảnh gif điểm đơn " (single-pixel gifs) như thế nào?

BARIAVUNGTAU.COM và các nhà tài trợ có thể sử dụng "ảnh gif điểm đơn", đôi khi được đề cập đến như các con bọ (beacon) hay cọc mốc trong trong môi trường Web, để đếm số trang được truy cập và thu thập một số thông tin thống kê chung. BARIAVUNGTAU.COM không thu thập thông tin cá nhân thông qua việc sử dụng các ảnh này. Các nhà tài trợ của chúng tôi cũng chỉ theo dơi qua việc dùng ảnh này để xác nhận các thông số về banner quảng cáo.

d. BARIAVUNGTAU.COM thu thập thông tin ǵ khi người dùng đăng kư?

Với một số dịch vụ BARIAVUNGTAU.COM yêu cầu người dùng phải đăng kư. Chúng tôi có thể dùng thông tin này để gửi thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ thông qua thư điện tử hoặc thư bưu chính. Trong trường hợp bạn đăng kư sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng do các bên thứ ba cung cấp th́ các thông tin đó có thể được chia sẻ với các khách hàng của BARIAVUNGTAU.COM (Các nhà tài trợ) để họ có thể gửi thông tin hoặc đồ khuyến măi tới người dùng liên quan đến các dịch vụ và bạn đă đăng kư.

Chúng tôi có thể sẽ sử dụng các địa chỉ thư điện tử và thư bưu chính để tiến hành các cuộc điều tra (Ví dụ: thông báo thay đổi dịch vụ trên Bariavungtau.com, thông báo về các chương tŕnh khuyến mại hay các hành động nhân đạo và xă hội khác). Chúng tôi duy tŕ chính sách "Không Spam" và không chia sẻ, bán hay để lọt email của các bạn cho các bên thứ ba khi không có sự chấp thuận của bạn.

Nếu bạn đồng ư với việc nhận các thông tin về các chương tŕnh và dịch vụ của các hăng thứ 3 khi đăng kư, bạn sẽ có thể nhận được các thông tin thông qua thư điện tử hoặc thư bưu chính từ các hăng tài trợ này.