Vũng Tàu -273.2 oC

Chùa Kiên Linh

Tỉnh lộ 52, Hòa Long, tp. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Theo thông tin của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì đây là ngôi chùa được xây dựng sớm nhất ở thị xã Bà Rịa