Vũng Tàu -273.2 oC

Chùa Long Thọ

Quốc Lộ 55, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu