Vũng Tàu -273.2 oC

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiết Bị Phòng Cháy Chữa Cháy Phượng Hoàng

395/3 Bình Giã, P. Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu
(064) 3581442, 3585146

Ngành nghề kinh doanh

Cáp Viễn Thông

Phòng Cháy Chữa Cháy - Thiết Bị Phòng Cháy Chữa Cháy