Vũng Tàu -273.2 oC

Văn phòng công chứng huyện Đất Đỏ

Tỉnh Lộ 44A , ấp Mỹ An - Xã Long Mỹ - Huyện Đất đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu
0643 679858

Hỗ trợ tư vấn miễn phí các thủ tục công chứng, các thủ tục liên quan tới luật bởi các chuyên viên - công chứng viên và các luật sư giỏi giầu kinh nghiệm tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

-  Công chứng hợp đồng mua bán, vay mượn, thế chấp, cầm cố tài sản.
-  Công chứng hợp đồng mua bán, vay mượn, thế chấp, cầm cố tài sản;
-  Công chứng hợp đồng mua bán, tặng cho nhà ở và quyền sử dụng đất.
-  Công chứng hợp đồng cho thuê, thừa kế, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
-  Công chứng thoả thuận phân chia, nhập và xác nhận tài sản của vợ chồng.
-  Công chứng di chúc, khai nhận di sản, thoả thuận phân chia di sản, từ chối nhận di sản; Nhận lưu giữ di chúc.
-  Công chứng hợp đồng uỷ quyền, giấy ủy quyền.
-  Công chứng các hợp đồng có yếu tố nước ngoài.
-  Công chứng hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, sở hữu trí tuệ và các hợp đồng, giao dịch khác