Vũng Tàu -273.2 oC

Phòng Giao Dịch ACE Life tại Vũng Tàu

208 Thống Nhất, P.8, TP. Vũng Tàu
(84.64) 36 28 989

Tập đoàn ACE là một trong những nhà bảo hiểm tài sản và thương vong đa ngành lớn nhất thế giới. Với mạng lưới các công ty trực thuộc đặt tại 54 quốc gia, Tập đoàn ACE cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm tài sản và thương vong, bảo hiểm tai nạn cá nhân và bảo hiểm sức khỏe bổ sung, tái bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ cho nhiều nhóm khách hàng đa đạng.

Năng lực cạnh tranh của Tập đoàn ACE được thể hiện qua sự đa dạng của các sản phẩm bảo hiểm, dịch vụ khách hàng chất lượng, năng lực tài chính vững mạnh, nghiệp vụ thẩm định và bồi thường chuyên nghiệp cùng với mô hình quản trị phù hợp với từng quốc gia theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Các công ty bảo hiểm thuộc Tập đoàn ACE  hiện đang cung cấp các dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm tài sản và thương vong cho các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp; các công ty và các tổ chức liên kết cung cấp các chương trình bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên hoặc thành viên của mình; các công ty bảo hiểm quản lý rủi ro với sản phẩm tái bảo hiểm; và các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tai nạn cá nhân, bảo hiểm sức khỏe bổ sung, bảo hiểm nhà ở, xe và các gói bảo hiểm đặc trưng khác.

Với tài sản trên 94 tỷ USD và tổng doanh thu phí bảo hiểm trên 23 tỷ USD trong năm 2013, các công ty bảo hiểm chủ lực của Tập đoàn ACE được xếp hạng năng lực tài chính hạng AA theo Standard & Poor’sA++ theo A.M. Best.

ACE Limited, công ty mẹ của Tập đoàn ACE, được niêm yết trên Thị trường Chứng khoán New York (NYSE: ACE) và là một công ty thành tố của chỉ số chứng khoán S&P 500.

Tập đoàn ACE có trụ sở điều hành ở Zurich, Bermuda và New York và các địa điểm khác, có hơn 20.000 nhân viên trên khắp thế giới.

Để biết thêm các thông tin về ACE , vui lòng truy cập địa chỉ website