Top cổ phiếu đáng chú ý đầu phiên 29/10

2 phiên

 

3 phiên

 

4 phiên

 

5 phiên

 

Giao dịch nhiều

 

* Danh sách các mã tăng, giảm giá nhiều nhất xét đến khối lượng giao dịch trên 10,000 đơn vị.

Kim Anh

Các tin khác