VAMC giảm lãi suất áp dụng với các khoản nợ xấu trong quý 4/2015

Cụ thể, lãi suất đối với VNĐ áp dụng trong quý 4/2015 là 9.6% (quý 3 là 9.9%), USD 4.3% và EUR là 5.4% (quý 3 là 5.7%). Mức lãi suất này áp dụng đối với các khoản nợ xấu được VAMC chấp thuận điều chỉnh trong quý 4/2015.

Được biết, từ đầu năm đến giữa tháng 10/2015, VAMC đã phát hành trái phiếu đặc biệt để mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng hơn 13 ngàn khoản nợ, tương đương 91 ngàn tỷ đồng dư nợ gốc với giá mua hơn 82 ngàn tỷ đồng của 39 TCTD.

Lũy kế từ năm 2013 đến 30/9/2015, VAMC đã phát hành 191,333 tỷ đồng giá trị trái phiếu đặc biệt mua nợ xấu với giá trị dư nợ gốc trên 225 ngàn tỷ đồng. Từ đầu năm đến giữa tháng 10/2015, VAMC đã thu hồi nợ, bán nợ, bán TSBĐ đạt hơn 10 ngàn tỷ đồng, lũy kế từ năm 2013 đến nay đạt 15 ngàn tỷ đồng.

Anh Đức

Các tin khác