Ba “ông lớn” điện, than, dầu khí đòi người tiêu dùng gánh lỗ

Bức ảnh trụ sở EVN hết sức hoàng tráng và bên dưới là người phụ nữ nông dân, hay công nhân lầm lũi đạp xe được báo Tuổi Trẻ đăng ở trang 1 hôm nay ( bài Ba “ông lớn” điện, than, dầu khí đòi người tiêu dùng gánh lỗ ) là bức ảnh rất đắt !

Nguyễn Thiện

 

 

Các tin khác