Chi phí khai thác dầu thô của PVN dưới 50 USD/thùng

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) vừa tổ chức sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2015.

Trong 9 tháng qua, các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Đặc biệt, giá trị sản xuất công nghiệp của Tập đoàn tăng 12,7%, khai thác dầu thô trong nước tăng 11,3% đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước 9 tháng đầu năm 2015. Việc thực hiện các giải pháp ứng phó với diễn biến giá dầu trong năm 2015 được PVN triển khai nghiêm túc, quyết liệt. Hiện nay, hầu hết các mỏ Tập đoàn đang khai thác đều có giá thành dưới 50USD/thùng, trung bình khoảng 28USD/thùng. Với giá dầu thô trung bình 9 tháng đầu năm 2015 là 56,5 USD/thùng, các mỏ dầu đang khai thác đều đạt hiệu quả (ngoại trừ 3 mỏ Sông Đốc, Đại Hùng và lô 67 Peru).

SA HUỲNH

dầu khíkhái thácdầu thô
Các tin khác