Viện Dầu khí Việt Nam chuyển giao kế hoạch ứng phó tràn dầu cho Quảng Ngãi

Ngày 30/10 tại tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí (CPSE) thuộc Viện Dầu khí Việt Nam đã tiến hành chuyển giao kế hoạch ứng phó tràn dầu và bản đồ nhạy cảm môi trường cho tỉnh Quảng Ngãi.

Buổi chuyển giao này là kết quả của việc thực hiện Quyết định số 4272/QĐ-DKVN ngày 25/6/2013 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc hỗ trợ xây dựng “Bản đồ nhạy cảm môi trường và Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho tỉnh Quảng Ngãi”.

Tham dự buổi chuyển giao, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có sự tham dự của Tiến sĩ Hoàng Nguyên, Giám đốc CPSE; đại diện Ban Sức khỏe và Môi trường, đại diện Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn. Về phía tỉnh Quảng Ngãi có sự tham dự của ông Nguyễn Quốc Tân, Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên – Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, cùng đại diện các sở, ban ngành, địa phương liên quan.

Tiến sĩ Hoàng Nguyên, Giám đốc CPSE (bên phải) và ông Nguyễn Quốc Tân, PGĐ Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghi thức ký và bàn giao sản phẩm ứng phó sự cố tràn dầu cho địa phương.

Tại buổi lễ chuyển giao, Tiến sĩ Hoàng Nguyên và ông Nguyễn Quốc Tân đã thực hiện nghi thức ký và bàn giao sản phẩm của đề tài cho địa phương gồm: Bộ báo cáo bản đồ nhạy cảm môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, 5 bộ bản đồ nhạy cảm môi trường; 5 bộ bản đồ phân vùng ưu tiên, phân loại đường bờ; Quyết định phê duyệt của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, đĩa CD chứa các dữ liệu của đề tài...

Phát biểu tại buổi lễ chuyển giao, Tiến sĩ Hoàng Nguyên cho biết: “Việc chuyển giao sản phẩm ứng phó tràn dầu cho tỉnh Quảng Ngãi nằm trong việc thực hiện nghiêm túc Quyết định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đây là kết quả của một thời gian dài thực hiện đề tài, chúng tôi mong muốn sở Tài nguyên – Môi trường, tỉnh Quảng Ngãi sẽ sử dụng hiệu quả các sản phẩm này nếu xảy ra sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh. Trong tương lai, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng tỉnh trong việc triển khai các phương án nếu xảy ra sự cố tràn dầu”.

Trong buổi lễ bàn giao, các chuyên gia của CPSE còn trình bày các đề tài về ứng phó sự cố tràn dầu gồm:  Phương thức triển khai bản đồ nhạy cảm môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu; Diễn biến của sự cố tràn dầu; Kỹ thuật làm sạch đường bờ; Thủ tục đánh giá và đòi bồi thường thiệt hại môi trường... dựa trên đặc thù của tỉnh Quảng Ngãi để các bên liên quan áp dụng dễ dàng hơn nếu có sự cố trong thực tế

.

Thanh Hiếu

dầu khísự cố tràn dầu
Các tin khác