Nghề công tác xã hội: Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội

● Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội hiện nay?

- Ông Tô Đức: Hiện nay, cả nước có 408 cơ sở trợ giúp xã hội, gồm 194 cơ sở công lập và 214 cơ sở ngoài công lập đang tiếp nhận, chăm sóc và trợ giúp cho khoảng 45 ngàn đối tượng bảo trợ xã hội gồm trẻ em, người lớn khuyết tật và tâm thần, trẻ mồ côi, người cao tuổi, nạn nhân bị bạo lực, bạo hành và đối tượng khác. Các cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp các dịch vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội; tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, lao động sản xuất, dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục, hướng nghiệp và cung cấp các dịch vụ công tác xã hội.

Mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội hiện đang rất thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, chưa đáp ứng được yêu cầu chăm sóc, trợ giúp cho đối tượng; cơ sở vật chất của nhiều cơ sở trợ giúp được xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp; dụng cụ y tế, trang thiết bị cần thiết để phục hồi chức năng còn rất thiếu. Hầu hết các cơ sở trợ giúp xã hội có chức năng chủ yếu là nuôi dưỡng tập trung các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu các dịch vụ phát hiện sớm, can thiệp sớm, trị liệu, chăm sóc, trợ giúp và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng.

Hơn nữa, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, viên chức và nhân viên công tác xã hội làm việc tại các cơ sở còn nhiều hạn chế, phần lớn các cán bộ nhân viên này chưa qua đào tạo hoặc được đào tạo từ nhiều nghề khác nhau. Vì vậy, năng lực chăm sóc, trợ giúp các đối tượng của các cơ sở không cao, thiếu tính bền vững, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế.

● Ông đánh giá như thế nào trong lĩnh vực này của BR-VT?

- BR-VT là một trong những địa phương thực hiện khá tốt công tác bảo trợ xã hội cho các đối tượng đặc biệt khó khăn. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ chính sách của Đảng, nhà nước, lãnh đạo địa phương cũng đã ban hành nhiều chính sách khác nhằm hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội tốt hơn; mức trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ của BR-VT cũng cao hơn so với mức quy định của Chính phủ; các cơ sở trợ giúp xã hội công lập cũng được đầu tư cơ sở, vật chất góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng các đối tượng cần bảo trợ. Tuy nhiên, cũng giống như tình trạng chung của cả nước, BR-VT vẫn rất cần sự đổi mới để đáp ứng yêu cầu thực tế trong công tác trợ giúp, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội.

● Thưa ông, vậy định hướng đổi mới, phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội của nước ta thời gian tới như thế nào?

- Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đời sống, Bộ LĐTBXH phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và địa phương đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án quy hoạch, phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2015-2025.

Việc quy hoạch, phát triển mạng lưới các cơ sở bảo trợ sẽ được thực hiện mang tính chuyên sâu, chuyên nghiệp hơn, quy mô cũng được mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu, đến năm 2020, 90% người cao tuổi không có người phụng dưỡng và có nhu cầu sẽ được trợ giúp, chăm sóc, nuôi dưỡng bởi các cơ sở trợ giúp xã hội; 90% người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng có nhu cầu được trợ giúp, chăm sóc và phục hồi chức năng; 95% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ giúp và cung cấp các dịch vụ công tác xã hội phù hợp của các cơ sở trợ giúp xã hội; 90% người lang thang được các cơ sở trợ giúp xã hội hỗ trợ hồi gia và hỗ trợ ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, nước ta cũng hướng đến thực hiện xã hội hóa, huy động sự đóng góp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc chăm sóc và cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội.

● Xin cảm ơn ông!

NGÔ THANH

Bà rịa- Vũng Tàubảo trợ xã hội
Các tin khác