Xe Hoa Mai giả

Nhiều người leo lên những xe này xong có cảm giác như vào rọ vậy. Cũng là kinh doanh chở khách đi Sài Gòn, cũng là xe đó, cũng có logo hoa Mai, có số di động đuôi 200 luôn. Từ xa nếu không để ý kỹ thì nhiều người lên xe này, khi đưa tiền xong mới biết rằng không phải xe Hoa Mai. Có người đến tận nơi Sài Gòn xuống xe cũng không biết là mình đang đi xe Hoa Mai giả.

Xe Hoa Mai giả

Chân phải đạp 130 km/h mới theo kịp chiếc xe này, vừa lái vừa chộp được tấm ảnh cũng vừa đủ thấy số.

Nhíp

 

Các tin khác